Kontakt

Centar za socijalni rad za opštinu Čoka

Potiska 20, Čoka
0230/472-629
0230/471-015

Organizaciona jedinica “Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite”
Potiska 24, Čoka
0230/471-101

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Potiska 20, Čoka 23320
tel/fax 0230/472-629

Email: centar@csrcoka.org.rs
Radno vreme: 7:00-14:30