Dokumenti
Na ovoj stranici možete naći informacije vezane za rad Centra za socijalni rad opštine Čoka, neophodnu dokumentaciju za pokretanje najčešćih i najosnovnijih oblika mera socijalne zaštite, itd.

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, mart 2016. (.pdf)
 
 

Plan i program rada za 2016. godinu

Program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2016. godinu (.pdf) Finansijski plan CSR Čoka za 2016. godinu (.pdf)

Izveštaj o radu za 2015. godinu

Godišnji izveštaj o radu CSR Čoka za 2015. godinu (.pdf) Tabelarni prikaz broja korisnika ostvarenih prava i pruženih usluga u 2015. godini (.pdf) Finansijski izveštaj CSR Čoka za 2015. godinu (.pdf) Završni račun za 2015. godinu (.pdf)
 
Pravilnik o nabavkama - CSR Čoka 2015. (.pdf) CSR Čoka - Služba za ostvarivanje lokalnih usluga (.pptx) Informator o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, maj 2015. godina Program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2015. godinu Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2014. godinu Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka 2 za 2014. godinu Plan nabavki za 2015. godinu Informator o radu Centra za socijalni rad opštine Čoka za 2012. godinu Program rada sa finansijskim planom CSR Čoka za 2013 godinu Godišnji izvestaj o radu CSR Čoka za 2012. godinu Format CSR Čoka za 2012. godinu Zakon o socijalnoj zastiti Zakon o socijalnoj zaštiti i podzakonska akta Porodični zakon i podzakonska akta Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i podzakonska akta Ostali Zakoni i podzakonska akta Strategije Zaštita od nasilja u porodici Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja Smeštaj starih lica u dom Uspostavljanje i primena sistema licenciranja pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji Socijalni profil opština Demografski pregled