Dokumenti
Na ovoj stranici možete naći informacije vezane za rad Centra za socijalni rad opštine Čoka, neophodnu dokumentaciju za pokretanje najčešćih i najosnovnijih oblika mera socijalne zaštite, itd.

Plan i program rada za 2018. godinu

Plan i program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2018. godinu (.pdf)
 
 
 
Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, april 2017. (.pdf)
 
 

Plan i program rada za 2017. godinu

Program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2017. godinu (.pdf) Finansijski plan CSR Čoka za 2017. godinu (.pdf) Finansijski plan CSR Čoka za 2017. godinu (.pdf)

Izveštaj o radu za 2016. godinu

Narativni izveštaj o radu CSR Čoka za 2016. godinu (.pdf) Tabelarni prikaz broja korisnika, ostvarenih prava i pruženih usluga u 2016.godini (.pdf) Finansijski izveštaj CSR Čoka za 2016. godinu (.pdf)
 
Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, mart 2016. (.pdf)
 
 

Plan i program rada za 2016. godinu

Program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2016. godinu (.pdf) Finansijski plan CSR Čoka za 2016. godinu (.pdf)

Izveštaj o radu za 2015. godinu

Godišnji izveštaj o radu CSR Čoka za 2015. godinu (.pdf) Tabelarni prikaz broja korisnika ostvarenih prava i pruženih usluga u 2015. godini (.pdf) Finansijski izveštaj CSR Čoka za 2015. godinu (.pdf) Završni račun za 2015. godinu (.pdf)
 
Pravilnik o nabavkama - CSR Čoka 2015. (.pdf) CSR Čoka - Služba za ostvarivanje lokalnih usluga (.pptx) Informator o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, maj 2015. godina Program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2015. godinu Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2014. godinu Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka 2 za 2014. godinu Plan nabavki za 2015. godinu Informator o radu Centra za socijalni rad opštine Čoka za 2012. godinu Program rada sa finansijskim planom CSR Čoka za 2013 godinu Godišnji izvestaj o radu CSR Čoka za 2012. godinu Format CSR Čoka za 2012. godinu Zakon o socijalnoj zastiti Zakon o socijalnoj zaštiti i podzakonska akta Porodični zakon i podzakonska akta Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i podzakonska akta Ostali Zakoni i podzakonska akta Strategije Zaštita od nasilja u porodici Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja Smeštaj starih lica u dom Uspostavljanje i primena sistema licenciranja pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji Socijalni profil opština Demografski pregled