Kontakt

Centar za socijalni rad za opštinu Čoka

Potiska 20, Čoka
0230/72-629
0230/71-015

Organizaciona jedinica "Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite"
Potiska 24, Čoka
0230/71-101