Poseta ministra Đorđevića Proslava rođendana
Skupovi i edukacije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

novembar 2015.

Stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovali su tokom novembra brojnim stručnim skupovima i edukacijama na različite teme. Tako je dana 05.11.2015. godine u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi, a u organizaciji Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda održan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu akreditovan program obuke “Primena skale za procenu funkcionalne efikasnosti i određivanje potrebnog stepena podrške”. Program obuke, koji su realizovali Miroslav Brkić i Mirko Jankelić, sem stručnih radnika iz Centra za socijalni rad za opštinu Čoka pohađali su i stručni radnici iz gore navedenog Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda, kao i stručni radnici Doma za duševno obolela lica u Čurugu.

Pravnica Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovala je dana 13.11.2015. godine, u Subotici, obuci na temu “Upis u matične knjige rođenih i ostvarivanje prava u oblasti državljanstva, prebivališta i boravišta građana i porodičnopravne zaštite, dok je jedan od voditelja slučaja dana 16.11.2015. godine učestvovao na edukativnoj radionici na temu “Procena snaga i motivacioni intervju”u Vrbasu. Na ovoj edukativnoj radionici koju je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu govorilo se o značaju i važnosti identifikovanja snaga korisnika, kao i poznavanju metoda i principa vođenja motivacionog intervjua kao važnog načina komunikacije koji korisnike vodi ka promeni neželjenih oblika ponašanja.

Na kraju treba pomenuti i učešće stručnog radnika Centra na okruglom stolu pod nazivom “Povremeni porodični smeštaj-iskustva u procesu pilotiranja“, koji je održan dana 24.11.2015. godine u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u prostorijama sale Dečijeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici. Navedena edukacija je doprinela upoznavanju zaposlenih u centrima za socijalni rad sa nacrtom smernica za razvoj povremenog porodičnog smeštaja kao oblika podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama i sa iskustvima u procesu pilotiranja usluge povremenog porodičnog smeštaja.