Uspešno realizovana preventivna akcija u okviru Saveta za bezbednost opštine Čoka na polju borbe protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci Uspešno realizovan projekat od strane CSR Čoka Predavanje na temu demencije Učešće Centra za socijalni rad za opštinu Čoka na stručnom skupu u Malom Iđošu Opština Čoka potpisala ugovor o namenskim transferima sa ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stolar Mile u poseti deci i mladima sa smetnjama u razvoju iz Dnevnog boravka u Čoki Centar za socijalni rad za opštinu Čoka učestvovao na tribini za supervizora iz centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine Rezultati rada usluge pomoć i nega u kući za 2015. godinu
Predavanje na temu demencije

03. jun 2016.

U ponedeljak, dana 03.06.2016. godine, u prostorijama OJ Centra za socijalni rad za opštinu Čoka „Službe za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite, direktorka Doma zdravlja u Čoki, dr Tot Barna Elvira održala je predavanje na temu demencije. Predavanje je bilo namenjeno neposrednim izvršiocima usluge pomoć i nega u kući, odnosno gerontodomaćinima, gerontodomaćicama i gerontonegovateljicama, koji se u svom radu sa korisnicima usluge susreću sa demencijom. Kroz navedeno predavanje dr Elvira je neposrednim izvršiocima pružila informacije o prirodi bolesti i dala im preporuke kako da savladaju niz teškoća na koje nailaze prilikom rada sa osobama koje boluju od demencije.

U narednom periodu planira se organizovanje još ovakvih sastanaka sa direktorkom Doma zdravlja Čoka, a na različite teme koje su aktuelne i interesantne za neposredne izvršioce usluge sa aspekta posla koji obavljaju. Takođe, važno je napomenuti da se na ovaj način dalje razvija i unapređuje saradnja između Centra za socijalni rad opštinu Čoka i Doma zdravlja Čoka, koja je i formalizovana sporazumom o saradnji zaključenim 2014. godine.