Uspešno realizovana preventivna akcija u okviru Saveta za bezbednost opštine Čoka na polju borbe protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci Uspešno realizovan projekat od strane CSR Čoka Predavanje na temu demencije Učešće Centra za socijalni rad za opštinu Čoka na stručnom skupu u Malom Iđošu Opština Čoka potpisala ugovor o namenskim transferima sa ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stolar Mile u poseti deci i mladima sa smetnjama u razvoju iz Dnevnog boravka u Čoki Centar za socijalni rad za opštinu Čoka učestvovao na tribini za supervizora iz centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine Rezultati rada usluge pomoć i nega u kući za 2015. godinu
Uspešno realizovan projekat od strane CSR Čoka

02. avgust 2016.

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Centru za socijalni rad za opštinu Čoka odobren je projekat čiji je osnovni cilj bio vidljivost rada i korisnika dnevne usluge u zajednici-Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i informisanje što većeg broja građana na jeziku nacionalnih manjina-mađarskom jeziku o gore navedenoj usluzi socijalne zaštite. Dobijena sredstva u iznosu od 50.000,00 dinara utrošena su za izradu dvojezičnog propagandnog suncobrana sa dvojezičnim natpisom Dnevnog boravka kao i stojeće, stone infotable. Suncobran i infotabla će korisnicima i neposrednim pružaocima usluge omogućiti da prilikom različitih lokalnih manifestacija, usluga i korisnička grupa budu prepoznatljivi, što će u bitnoj meri doprineti na putu ka ostvarivanju prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju kao i socijalne uključenosti. Takođe, ista oprema će se koristiti i unutar dvorišnog dela Dnevnog boravka koji je zajednički sa dvorištem Predškolske ustanove „Radost“ Čoka, gde je pružanje usluge locirano, što će dati značajan doprinos prepoznatljivosti i vidljivosti i unutar navedene ustanove..