Učešće Centra za socijalni rad za opštinu Čoa u akciji Udruženja “Čep za hendikep” Poseta centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda dnevnom boravku Poseta zubarke dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
Uspešno realizovana preventivna akcija u okviru Saveta za bezbednost opštine Čoka na polju borbe protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

decembar 2016.