Raspored prijema zahteva za novčanu socijalnu pomoć u centru za socijalni rad Čoka po mestima
Uspešno realizovana preventivna akcija u okviru Saveta za bezbednost opštine Čoka na polju borbe protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

decembar 2016.