Poseta ministra Đorđevića Proslava rođendana
Proslava rođendana

26. jun 2019.

Кorisnici Dnevnog boravka OJ ,,Službe za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite” Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, proslavili su osam godina postojanja ove usluge. Svečanost povodom rođendana upriličili su 26.06.2019. godine. Roditelji korisnika i gosti prisustvovali su prigodnom programu, koji su stručni radnici ,,Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju” pripremili sa korisnicima.