Uspešno realizovana preventivna akcija u okviru Saveta za bezbednost opštine Čoka na polju borbe protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci Uspešno realizovan projekat od strane CSR Čoka Predavanje na temu demencije Učešće Centra za socijalni rad za opštinu Čoka na stručnom skupu u Malom Iđošu Opština Čoka potpisala ugovor o namenskim transferima sa ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stolar Mile u poseti deci i mladima sa smetnjama u razvoju iz Dnevnog boravka u Čoki Centar za socijalni rad za opštinu Čoka učestvovao na tribini za supervizora iz centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine Rezultati rada usluge pomoć i nega u kući za 2015. godinu
Uspešno realizovana preventivna akcija u okviru Saveta za bezbednost opštine Čoka na polju borbe protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

decembar 2016.