Kontakt

Centar za socijalni rad za opštinu Čoka

Potiska 20, Čoka, 23320
0230/472-629
0230/471-015

Email: coka.csr@minrzs.gov.rs
Radno vreme: 7:00-14:30

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Vladenka Ćeran
Potiska 20, Čoka, 23320
tel/fax 0230/472-629
Email: coka.csr@minrzs.gov.rs