O nama

Osnovni podaci

Centar za socijalni rad za opštinu Čoka je nastao deobom Međuopštinskog Centra za socijalni rad za opštinu Novi Kneževac i Čoka sa domskim odeljenjem , Odlukom o osnivanju SO Čoka 23.12.2002. godine, broj: 061-17/2002. Vlada Republike Srbije donela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Centra za socijalni rad za opštinu Čoka 10.04.2003. godine br. 551-1770/2003.

Centar za socijalni rad za opštinu Čoka je počeo sa radom, danom upisa u sudski registar 21.05.2003. godine, rešenjem Trgovinskog Suda u Zrenjaninu Fi. 684/2003, br. Registarskog uloška registracionog Suda u Zrenjaninu: 5-151.

Ukupan broj zaposlenih u Centru za socijalni rad, po Rešenju Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije broj 119-01-00040/03-05 od 23.04.2003.utvrđen je broj izvršilaca u Centru za socijalni rad i to osam izvršilaca od kojih 4 na poslovima socijalnog rada i svi su se finansirali iz budžeta Republike Srbije.

Rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike br..112-01-151/129/2008-09 od 01.12.2008.g. sa utvrđenim brojem radnika i to ukupno sedam izvršioca od toga 3 na poslovima socijalnog rada ,jedan pravnik na upravno pravnim poslovima,direktor i 2 izvršioca na administrativno tehničkim poslovima u skladu sa Pravilnikom o organizaciji normativima i standardima rada CSR (Sl.gl.59/08).

U Centru za socijalni rad za opštinu Čoka ima 4 stručna radnika i to:
• Roža Borbelj Nora, psiholog – ½ voditelj slučaja i ½ supervizor
• Milošev Nikola, psiholog – voditelj slučaja
• Blagojević Velemir, socijalni radnik – voditelj slučaja
• Ćeran Vladenka, dipl.pravnik
• Radnik na administrativno-finansijskim poslovima Centra je Subotin Snežana, ekonomista koja prati i vodi kompletno finansijsko poslovanje, izrađuje završni račun Centra, priprema i realizuje gotovinska i bezgotovinska plaćanja i druge poslove predviđene pozitivnim zakonskim propisima.
• Radnik na tehničkim poslovima je Margit Silvia koja je administrativni radnik i operater za unos podataka u računar, zadužena i za poslove arhive.
•  V.d. direktora Centra je Vinka Tošić, dipl.ekonomista koja je odgovorna za zakonitost rada, poštovanje stručnog rada, unutrašnju i spoljnu koordinaciju,planiranje, organizovanje i kontrolu rada zaposlenih.

U 2012g. je lokalna samouprava obezbedila sredstva za finansiranje jednog radnika –pravnika na mesto saradnika za ostale usluge socijalne zaštite koji obavlja poslove ostvarivanja usluga socijalne zaštite koja obezbeđuje jedinica lokalne samouprave i jednog administrativnog saradnika za proširene usluge socijalnog rada.

Ukupan broj zaposlenih u Centru za socijalni rad Čoka je 7 na teret Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike i 2 zaposlena koji se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave.