Organizaciona struktura CSR čoka

UNUTRAŠNJE UREĐENJE

Unutrašnje uređenje Centra omogućava upravljanje obimom posla, uspostavljanje sistema odgovornosti i primereno upravljanje ljudskim potencijalima.
Aktivnosti iz delatnosti centra organizuju se u okviru jedne unutrašnje organizacione jedinice i poslove iz delokruga javnih ovlašćena centra obavljaju svi zaposleni stručni radnici centra. Usluge koje obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, centar pruža u okviru posebne organizacione jedinice “službe za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite”