Osnovni podaci

Centar za socijalni rad za opštinu Čoka je nastao deobom Međuopštinskog Centra za socijalni rad za opštinu Novi Kneževac i Čoka sa domskim odeljenjem, Odlukom o osnivanju SO Čoka 23.12.2002. godine, broj: 061-17/2002. Vlada Republike Srbije donela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Centra za socijalni rad za opštinu Čoka 10.04.2003. godine br. 551-1770/2003.

Centar za socijalni rad za opštinu Čoka je počeo sa radom, danom upisa u sudski registar 21.05.2003. godine, rešenjem Trgovinskog Suda u Zrenjaninu Fi. 684/2003, br. Registarskog uloška registracionog Suda u Zrenjaninu: 5-151.

Rešenjem Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije broj 119-01-00040/03-05 od 23.04.2003. utvrđen je broj izvršilaca u Centru za socijalni rad i to osam izvršilaca od kojih 4 na poslovima socijalnog rada i svi su se finansirali iz budžeta Republike Srbije.

Rešenjem Ministarstva rada i socijalne politike br.112-01-151/129/2008-09 od 01.12.2008.g. utvrđen je broj stručnih i drugih radnika, čiji se rad finansira iz republičkog budžeta na javnim ovlašćenjima u Centru za socijalni rad za opštinu Čoka i to ukupno 7 izvršilaca od čega 1 direktor, 3 na poslovima socijalnog rada, 1 na upravno – pravnim poslovima, 1 na administrativno – finansijskim poslovima i 1 na tehničkim poslovima.

U Centru za socijalni rad za opštinu Čoka zaposlena su 4 stručna radnika i to:

• Roža Borbelj Nora, psiholog –supervizor

• Milošev Nikola, psiholog – voditelj slučaja

• Blagojević Velemir, socijalni radnik – voditelj slučaja

• Ćeran Vladenka, stručni radnik za upravno – pravne poslove

 

Na radnom mestu referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove – administrativni radnik zaposlen je Denis Radin.

Na radnom mestu diplomiranog ekonomiste za finansijsko – računovodstvene poslove zaposlena je Nevena Bulatović, koja prati i vodi kompletno finansijsko poslovanje, izrađuje završni račun Centra, priprema i realizuje gotovinska i bezgotovinska plaćanja i druge poslove predviđene pozitivnim zakonskim propisima.

Direktor Centra je Tamara Ardala, dipl. pravnik, koja je odgovorna za zakonitost rada, poštovanje stručnog rada, unutrašnju i spoljnu koordinaciju, planiranje, organizovanje i kontrolu rada zaposlenih.

Iz budžeta lokalne samouprave finansira se rad jednog zaposlenog, Željane Marinković, za obavljanje poslova na radnom mestu stručni radnik na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja.

Ukupan broj zaposlenih u Centru za socijalni rad za opštinu Čoka je 8 i to 7 čiji se rad finansira iz republičkog budžeta i 1 zaposleni koji se finansira iz budžeta lokalne samouprave.