Dokumenti

Na ovoj stranici možete naći informacije vezane za rad Centra za socijalni rad opštine Čoka, neophodnu dokumentaciju za pokretanje najčešćih i najosnovnijih oblika mera socijalne zaštite, itd.

 

Prva izmena plana abavki na koje se ZJN ne promenjuje za 2024. godinu (PDF)
Podaci o planiranim i realizovanim nabavkama (XLS)
 

Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2023. godinu

Izveštaj o radu za 2023. godinu (PDF)
Zaključak o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad sa finansijskim izveštajem za 2023. godinu (PDF)

Plan nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama za 2024. godinu

Plan nabavki za 2024. (PDF)

Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka

Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu (PDF)
 
Zaključak o davanju saglasnosti na izmenu programa rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2023. godinu (PDF)
 
Plan nabavki bez primene ZJN za 2023. godinu(DOC)
 
Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2022. godinu(DOCX)
Program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2023. godinu(DOC)
Izmena programa rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2023. godinu(DOCX)

Javna nabavka. Predmet javne nabavke su usluge kasko osiguranja službenog vozila za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka”.

Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

 

Javna nabavka. Predmet javne nabavke su usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka”.

Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

 

Program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2022. godinu

Program rada (PDF)

 

Godišnji izveštaj o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2021. godinu

Godišnji izveštaj (PDF)

 

Javna nabavka. Predmet javne nabavke su dobra-bicikli za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka u OJ “Službi za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite”.

Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

Obrazac ponude (PDF)

Poziv za podnošenje ponuda i Obrazac ponude (DOCX)

 

Javna nabavka. Predmet je nabavka kolektivnog osiguranja lica angažovanih u OJ “Službi za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite” i korisnika Dnevnog doravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

 

Plan nabavki za 2022. godinu

Plan nabavki (PDF)

 

Poziv za podnošenje ponuda. Predmemet nabavke su usluge održavanja računara, računarske opreme, računarske mreže i bezbednost IKT sistema

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 94/2022 (PDF)

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Centra za socijalni rad za opštinu Čoka.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Centra za socijalni rad za opštinu Čoka (PDF)

 

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, decembar 2021.

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka (.pdf)

 

Javna nabavka – Nabavka zimskih pneumatika za službena vozila (06.12.2021.)

Zapisnik o otvaranju ponuda/istraživanju tržišta (PDF)

Poziv za podnošenje ponuda (PDF)

 

Javna nabavka – Nabavka računarske opreme (18.11.2021.)

Zapisnik o otvaranju ponuda / Istarživanju tržišta (PDF)

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka računarske opreme (PDF)

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka računarske opreme (JPG)

 

Javna nabavka – Nabavka goriva (18.11.2021.)

Zapisnik o otvaranju ponuda/istraživanju tržišta za sprovedenu nabavku (PDF)

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka goriva (PDF)

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka goriva (JPG)

 

Plan nabavki za 2021.

Plan nabavki za 2021. godinu

 

Ostalo 2021.

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavku računarske opreme i multifunkcijskih uređaja

Zapisnik o otvaranju ponuda / ispitivanju tržišta

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka radne odeće pružaocima usluge Organizacione jedinice Centra za socijalni rad za opštinu Čoka “Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite”

Poziv za podnošenje ponuda – Usluga popravke ručnih motornih testera, motornih kosačica i trimera za travu i rezervnih delova

Kolektivno osiguranje za Organizacionu Jedinici

Poziv za podnošenje ponuda – računarska oprema (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda – sitan inventar i potrosni materijal (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda – reprezentacija (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda – kancelarijskog materijala (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda – higijena (.pdf)

Zapisnik o istraživanju tržišta (.pdf)

Poziv za nabavku ogrevnog drveta (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda za mobilne telefone (.pdf)

 

 

Program rada za 2021. godinu

Program rada za 2021. godinu (.pdf)

Program rada za 2021. godinu (.doc)

 

 

Ostalo 2020.

Ažirirani informator 22.12.2020. (.doc)

Plan nabavki za 2020 godinu (.pdf)

Potpisana strana nabavke (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)

Pravilnik (.doc)

Ažurirani Informator o radu opštine Čoka (.doc)

 

Plan nabavki za 2020. godinu

Poziv za podnošenje ponuda-računarska oprema (.doc)

Poziv za podnošenje ponuda- auto gume (.doc)

Plan nabavki za 2020. godinu (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda javnih nabavnki male vrednosti 2020. (.pdf)

 

 

Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1/2020: „Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka“ (.pdf)

Кonkursna dokumentacija – „Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka“ (.pdf)

 

Program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2020. godinu

Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu (.pdf)

 

 

Rapored prijema zahteva za novčanu socijalnu pomoć u centru za socijalni rad Čoka po mestima

Rapored prijema zahteva za novčanu socijalnu pomoć (.doc)

 

 

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, juli 2019.

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka (.pdf)

 

 

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2019: “Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka”

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV broj 1/2019 (.pdf)

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1/2019 (.pdf)

 

 

Plan i program rada za 2019. godinu

Plan i program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2019. godinu (.pdf)

 

 

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2018: „Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Centra za socijalni rad za opštinu Čoka“

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1/2018(.pdf)

Odluka o dodeli ugovora(.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti(.pdf)

Konkursna dokumentacija (.pdf)

 

 

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, mart 2018.

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka (.pdf)

 

 

Godišnji izveštaj o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2017. godinu (.pdf)

Tabelarni prikaz broja korisnika, ostavrenih prava i pruženih usluga u 2017.godini (.pdf)

 

 

Plan i program rada za 2018. godinu

Plan i program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2018. godinu (.pdf)

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, april 2017. (.pdf)

 

 

Plan i program rada za 2017. godinu

Program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2017. godinu (.pdf)

Finansijski plan CSR Čoka za 2017. godinu (.pdf)

Finansijski plan CSR Čoka za 2017. godinu (.pdf)

 

 

Izveštaj o radu za 2016. godinu

Narativni izveštaj o radu CSR Čoka za 2016. godinu (.pdf)

Tabelarni prikaz broja korisnika, ostvarenih prava i pruženih usluga u 2016.godini (.pdf)

Finansijski izveštaj CSR Čoka za 2016. godinu (.pdf)

Informator o radu centra za socijalni rad za opštinu Čoka, mart 2016. (.pdf)

 

 

Plan i program rada za 2016. godinu

Program rada CSR Čoka sa finansijskim planom za 2016. godinu (.pdf)

Finansijski plan CSR Čoka za 2016. godinu (.pdf)

 

 

Izveštaj o radu za 2015. godinu

Godišnji izveštaj o radu CSR Čoka za 2015. godinu (.pdf)

Tabelarni prikaz broja korisnika ostvarenih prava i pruženih usluga u 2015. godini (.pdf)

Finansijski izveštaj CSR Čoka za 2015. godinu (.pdf)

Završni račun za 2015. godinu (.pdf)

 

 

Pravilnik o nabavkama – CSR Čoka 2015. (.pdf)

CSR Čoka – Služba za ostvarivanje lokalnih usluga (.pptx)

Informator o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, maj 2015. godina

Program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2015. godinu

Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka za 2014. godinu

Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka 2 za 2014. godinu

Plan nabavki za 2015. godinu

Informator o radu Centra za socijalni rad opštine Čoka za 2012. godinu

Program rada sa finansijskim planom CSR Čoka za 2013 godinu

Godišnji izvestaj o radu CSR Čoka za 2012. godinu

Format CSR Čoka za 2012. godinu

Zakon o socijalnoj zastiti

Zakon o socijalnoj zaštiti i podzakonska akta

Porodični zakon i podzakonska akta

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i podzakonska akta

Ostali Zakoni i podzakonska akta

Strategije

Zaštita od nasilja u porodici

Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja

Smeštaj starih lica u dom

Uspostavljanje i primena sistema licenciranja pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji

Socijalni profil opština

Demografski pregled