NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti...
DETALJNIJE

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbeđuje se licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe. Stanjem socijalne potrebe se smatra takvo stanje u kojem je pojedincu ili porodici neophodna društvena pomoć...
DETALJNIJE

HRANITELJSTVO

Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da se pri tom ne dira u porodični status deteta, niti se između deteta i članova porodice u kojoj je dete zbrinuto, uspostavlja odnos roditeljstva...
DETALJNIJE

Učešće Centra za socijalni rad za opštinu Čoa u akciji Udruženja “Čep za hendikep”

30. maj 2018.
Održan je sastanak između predstavnika Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, predstavnika Osnovne škole "Jovan Popović" iz Čoke i predstavnika Udruženja "Čep za hendikep" iz Zrenjanina....
detaljnije >>

Poseta centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda dnevnom boravku

10. maj 2018.
Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju posetili su korisnici i stručni radnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinda....
detaljnije >>

Poseta zubarke dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

maj 2018.
Da Protokol o saradnji Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i Doma zdravlja u Čoki nije samo mrtvo slovo na papiru dokazuje i poseta doktorke stomatologije, Brankice Blagojević....
detaljnije >>

Raspored prijema zahteva za novčanu socijalnu pomoć u centru za socijalni rad Čoka po mestima

avgust 2017.

Uspešno realizovana preventivna akcija u okviru Saveta za bezbednost opštine Čoka na polju borbe protiv svih oblika nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

decembar 2016.