Centru za socijalni rad za opštinu Čoka odobren projekat

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Centru za socijalni rad za opštinu Čoka odobren je projekat čiji je cilj vidljivost rada Centra i informisanje što većeg broja građana na jeziku nacionalnih manjina-mađarskom jeziku o oblicima, merama i uslugama socijalne zaštite radi prevencije i otklanjanja posledica različitih društvenih problema, a sve to imajući u vidu da teritorija opštine Čoka predstavlja multietničku zajednicu. Dobijena sredstva u iznosu od 30.000,00 dinara biće utrošena za izradu i postavljanje spoljne oglasne table Centra na kojoj će se objavljivati različita obaveštenja za građane u vezi ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite na oba jezika sredine (srpskom i mađarskom), kao i za izradu tabli- nalepnica sa imenima zaposlenih i njihovim pozicijama na radnim prostorijama radi lakšeg snalaženja građana.