Uspešno realizovan projekat od strane CSR Čoka

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Centru za socijalni rad za opštinu Čoka odobren je projekat čiji je osnovni cilj bio vidljivost rada i korisnika dnevne usluge u zajednici-Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i informisanje što većeg broja građana na jeziku nacionalnih manjina-mađarskom jeziku o gore navedenoj usluzi socijalne zaštite. Dobijena sredstva u iznosu od 50.000,00 dinara utrošena su za izradu dvojezičnog propagandnog suncobrana sa dvojezičnim natpisom Dnevnog boravka kao i stojeće, stone infotable. Suncobran i infotabla će korisnicima i neposrednim pružaocima usluge omogućiti da prilikom različitih lokalnih manifestacija, usluga i korisnička grupa budu prepoznatljivi, što će u bitnoj meri doprineti na putu ka ostvarivanju prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju kao i socijalne uključenosti. Takođe, ista oprema će se koristiti i unutar dvorišnog dela Dnevnog boravka koji je zajednički sa dvorištem Predškolske ustanove „Radost“ Čoka, gde je pružanje usluge locirano, što će dati značajan doprinos prepoznatljivosti i vidljivosti i unutar navedene ustanove.