Učešće Centra za socijalni rad za opštinu Čoka na stručnom skupu u Malom Iđošu

Forum žena Mali Iđoš je organizovao stručni skup pod nazivom “Usluga gerontodomaćina ­ rešenje za stare, usamljene i bespomoćne ljude” koji je održan 29. marta 2016. godine u Malom Iđošu. Stručnom skupu je prisustvovala i koordinatorka dnevne usluge Pomoć i nega u kući, čiji je pružalac organizaciona jedinica Centra za socijalni rad za opštinu Čoka. Na skupu je predstavljen model usluge seoskog poverenika koji je patentirala mađarska vlada. Katalin Čers Zelenak ispred Društva seoskih i salašarskih poverenika je iznela detalje modela Jedno vozilo ­ jedan čovek. Ovaj metod u Republici Srbiji sprovodi organizacija CHM, koji je u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštinu Čoka postavio seoskog poverenika Tot Alberta na području Čoke, Padeja i Ostojićeva.

Cilj skupa je bilo postavljanje smernica za standardizaciju usluge gerontodomaćina u okviru usluge pomoći i brige o starima i bespomoćnima u Republici Srbiji i uspostavljanje saradnje između pružaoca usluge i stručnih radnika iz oblasti socijalne zaštite. Centar za socijalni rad je još oktobra 2014. godine licencirao svoju uslugu Pomoć i nega u kući kod nadležnog ministarstva. Usluga Pomoć i nega u kući je ispoštovala sve propisane standarde i blisko sarađuje sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad za opštinu Čoka. Na skupu su razmenjena iskustva i uspostavljeni kontakti sa drugim organizacijama koje se bave brigom o starim i bespomoćnim licima za dalju saradnju. Učešće na skupovima ovog tipa je od velikog značaja za unapređenje i podizanje kvaliteta kako same usluge tako i svesti stanovništva i kvaliteta života starih i odraslih hronično obolelih i invalidnih lica.