Opština Čoka potpisala ugovor o namenskim transferima sa ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Opština Čoka je jedna od 125 opština u Srbiji koje su dana 23.03.2016. godine, u Beogradu, sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisale ugovor o namenskim transferima namenjenim za razvoj i uspostavljanje usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Našoj opštini, čiji je inače, stepen razvijenosti ispod republičkog proseka odobrena su sredstava u ukupnom iznosu od 1.429.573,21 dinara. Navedena sredstva koristiće se za finansiranje postojećih dnevnih usluga u zajednici i to usluge pomoć i nega u kući i usluge dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Da posetimo, pružalac navedenih usluga na teritoriji naše opštine je Centar za socijalni rad za opštinu Čoka, koji ih, počev od januara 2013. godine pruža u okviru svoje posebne organizacione jedinice. I pored toga što opština Čoka spada u treći stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave i što su dobijena sredstva iz tog razloga od vrlo velikog značaja za nju, važno je naglasiti da je naša opština jedna od onih koja je podržala navedene usluge i prepoznala potrebu naših sugrađana za istima, te se na sve načine zajedno sa pružaocem usluga, Centrom za socijalni rad za opštinu Čoka, trudi da ih održi i podigne njihov kvalitet.