Centar za socijalni rad za opštinu Čoka učestvovao na tribini za supervizora iz centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine

U organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, dana 11.02.2016. godine, u sali Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici održana je tribina za supervizore iz centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine.

Tribini čiji su ciljevi bili razmena iskustva i pozitivne prakse supervizora i izrada plana stručne podrške Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2016. godinu, prisustvovala je i supervizorka Centra za socijalni rad za opštinu Čoka.

Tokom trajanja tribine prezentovano je šest stručnih radova supervizora na različite teme: „Manipulacija decom u postupcima razvoda braka“, „Nasilje u porodici u sporu o vršenju roditeljskog prava“, „Različiti pristupi ljudskim problemima“, „Poveravanje dece iz bračne i vanbračne zajednice“, „Unapređenje komunikacije na relaciji supervizor“ – voditelj slučaja sa aspekta transakcione analize“ i „Rad sa počiniocima nasilja u CSR i iskustva i izazovi“. Takođe, učesnici tribine su se kroz dinamičnu i kvalitetnu diskusiju osvrnuli na ostvarene rezultate grupnih supervizija u 2015. godini i svojim korisnim komentarima i sugestijama dali značajane predloge za unapređenje stručne podrške Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu supervizorima.

Takođe, stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka učestvovali su dana 10.02.2016. godine na seminaru „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece u vanrednim situacijama“, koji je organizovao Centar za socijalni rad Kanjiža uz podršku kancelarije UNHCR-a u Srbiji. Seminar, koji je održan u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži bavio se tematikom obaveze organa starateljstva u organizovanju pomoći i podrške maloletnim migrantima bez pratnje, razmenom iskustva i radom prevodica kao podrške sistemu socijalne zaštite u radu sa decom migrantima, kao i porodičnim smeštajem dece migranata.