Okrugli sto na temu “Ujednačavanje stručnih pristupa i postupaka u realizaciji srodničkog hraniteljstva”

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu je u sklopu projekta “Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu”, koji se realizuje u partnerstvu sa Unicefom, organizovao okrugli sto na temu “Ujednačavanje stručnih pristupa i postupaka u realizaciji srodničkog hraniteljstva”. Učesnici skupa koji je održan 22.oktobra 2015. godine u prostorijama Centra za socijalni rad Novi Sad bili su stručni radnici iz centara za socijalni rad iz službi za decu i omladinu ili stručni radnici sa iskustvom u ovaj oblasti i predstavnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje iz Beograda. Svojim prisustvom i učešćem u razmeni iskustava sa ostalim učesnicima vezanim za postupke u realizaciji srodničkog hraniteljstva, doprinos ovoj vrli značajnoj temi dao je i predstavnik Centra za socijalni rad za opštinu Čoka.