Centar za socijalni rad za opštinu Čoka postao partner u ekološko-humanitarnoj akciji “Čep za hendikep”

U mesecu oktobru 2015. godine, Centar za socijalni rad za opštinu Čoka OJ “Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite” potpisao je Protokol o saradnji sa Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara “Banat” iz Zrenjanina i time postao partner u akciji pod nazivom “ČEP ZA HENDIKEP”. Radi se o ekološko-humanitarnoj akciji koju je pokrenulo Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara “Banat” iz Zrenjanina, a koja ima za cilj sakupljanje svih vrsta plastičnih čepova za reciklažu. Od novčnih sredstava prikupljenih reciklažom vršiće se nabavka ortopedskih pomagala (invalidskih kolica, hodalica, štaka, pelena za odrasle itd.). Iz tog razloga, Centar za socijalni rad za opštinu Čoka, poziva sve građane sa teritorije opštine Čoka, a i šire da se i sami uključe u ovu akciju i time daju svoj doprinos istoj. Čepovi se mogu donositi svakog radnog dana u vremenu od 7 do 14 časova u poslovne prostorije Organizacione jedinice Centra, u Čoki, na adresi Potiska 24. Svi prikupljeni čepovi za reciklažu biće preuzeti od strane Udruženja iz Zrenjanina.