Skupovi i edukacije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

Stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovali su tokom novembra brojnim stručnim skupovima i edukacijama na različite teme. Tako je dana 05.11.2015. godine u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi, a u organizaciji Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda održan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu akreditovan program obuke “Primena skale za procenu funkcionalne efikasnosti i određivanje potrebnog stepena podrške”. Program obuke, koji su realizovali Miroslav Brkić i Mirko Jankelić, sem stručnih radnika iz Centra za socijalni rad za opštinu Čoka pohađali su i stručni radnici iz gore navedenog Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda, kao i stručni radnici Doma za duševno obolela lica u Čurugu.

Pravnica Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovala je dana 13.11.2015. godine, u Subotici, obuci na temu “Upis u matične knjige rođenih i ostvarivanje prava u oblasti državljanstva, prebivališta i boravišta građana i porodičnopravne zaštite, dok je jedan od voditelja slučaja dana 16.11.2015. godine učestvovao na edukativnoj radionici na temu “Procena snaga i motivacioni intervju”u Vrbasu. Na ovoj edukativnoj radionici koju je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu govorilo se o značaju i važnosti identifikovanja snaga korisnika, kao i poznavanju metoda i principa vođenja motivacionog intervjua kao važnog načina komunikacije koji korisnike vodi