Skupovi stručnih radnika

Stručni radnici-voditelji slučaja u Centru za socijalni rad za opštinu Čoka i koordinatorka dnevne usluge u zajednici-dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, prošli su obuku za vođenje slučaja u centru za socijalni rad. Obuka je održana od 18. do 21. maja, u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u Beogradu. Cilj ovog programa obuke čiji su autori Samardžija Milan, Jelisavac Ružica, Jović Snježana i Veljković Lela je bilo unapređenje kvaliteta rada u centrima za socijalni rad kroz sticanje znanja i veština za sprovođenje metode vođenja slučaja u stručnom radu uz ostvarivanje participacije korisnika.

Takođe, dana 02.06.2015. godine, supervizorka Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, prisustvovala je stručnom skupu supervizora koji je bio organizovan u formi edukacije bez provere znanja, u Bačkoj Palanci. Tema ovog stručnog skupa je bila „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“, a stručnom skupu su prisustvovali i supervizori Centra za socijalni rad Bečej, Senta, Žabalj i Titel, Sečanj, Nova Crnja, Kikinda, Temerin, Bačka Palanka, Kanjiža, kao i savetnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Ardala T.