Započela realizacija projekta „bezbedno-face, like, share, comment…“

Centru za socijalni rad za opštinu Čoka odobren je od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu projekat pod nazivom „Bezbedno-face, like, share, comment…“. Projektna ideja se zasniva na informisanju i podizanju svesti dece i mladih o elektronskom nasilju kroz uključivanje dece i mladih u paket edukativnih radionica u cilju njihovog informisanja o fenomenu elektronskog nasilja, oblicima istog, usvajanju oblika samozaštite kao i promovisanju bezbednosti mladih od elektronskog nasilja, s obzirom da se njegova pojava u institucijama sa kojima deca i mladi imaju dodira ne prepoznaje kao dovoljno bitna i prioritetna. U edukativne radionoce koje će se realizovati u periodu od marta do maja 2015. godine biće uključena deca i mladi uzrasta do 18 godina iz ranjivih kategorija društva. S obzirom da će radionicama prisustvovati pored dece i mladih iz Čoke, i deca i mladi iz ostalih naseljenih mesta naše opštine, njima će biti organizovan prevoz za dolazak i odlazak sa radionica.