Neposredni izvršioci dnevne usluge u zajednici-pomoć i nega u kući prošli kontinuiranu edukaciju

U subotu, dana 18.04.2015. godine, u prostorijama Organizacione jedinice Centra za socijalni rad za opštinu Čoka „Službe za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite“ održana je kontinuirana edukacija neposrednih izvršilaca angažovanih na pružanju dnevne usluge u zajednici pomoć i nega u kući, odnosno gerontodomaćica, gerontodomaćina i gerontonegovateljica. Takođe, osnovnu obuku po akreditovanom programu, koja je jedan od uslova za obavljanje posla prošli su i novozaposleni gerontodomaćin iz Sanada i gerontonegovateljica iz Padeja, koji će ukoliko uspešno budu položili ispite dobiti sertifikate o stručnoj osposobljenosti za gerontodomaćina, odnosno gerontonegovateljicu. Ostali polaznici obuke dobiće potvrdu o pohađanju kontinuirane edukacije.

Obuku su održali predavači sa Otvorenog univerziteta „Znanje“ iz Zemuna, koji je od 2008. godine nosilac sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008, čime svojim polaznicima omogućava da po završenim obukama dobiju sertifikate, koji su priznati i van teritorije naše zemlje i sa kojim Centar za socijalni rad za opštinu Čoka ostvaruje odličnu saradnju još od 2008. godine kada je održana obuka prvih gerontodomaćica i gerontonegovateljica.

Ardala T.