Stručni skupovi u martu 2015. godine

Diplomirani prvnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovali su edukaciji bez provere znanja na temu „Učešće srodnika u izdržavanju korisnika pre i posle sudske odluke“, koja je održana u Kuli, dana 26.03.2015. godine. Navedenu edukaciju koja je bila prijavljena Komori socijalne zaštite organizovao je Centar za socijalni rad opštine Kula. Edukaciji su pristvovali diplomirani pravnici/e zaposleni u centrima za socijalni rad na teritoriji Vojvodine, kao i Vesna Kantar iz Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sanja Grmuša iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Učesnici edukacije će ostvariti bodove u skladu sa Pravilnikom o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.

Takođe, tokom meseca marta 2015. godine stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka učestvovali su još na dva skupa. Naime, dana 28.03.2015. godine, u Centru za socijalni rad grada Subotice održana je obuka pod nazivom „Primena instituta hipoteke u socijalnoj zaštiti“. Autori i realizatori programa su Vukota Vlahović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Zoran Mirosavljević, rukovodilac Odeljenja Obrenovac Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu.

Supervizor Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovao je stručnom skupu supevizora u formi okruglog stola, koji je organizovala supervizorka Centra za socijalni rad Kanjiža dana 30.03.2015. godine na temu usvojenja. Stručnom skupu prisustvovali su supervizori iz centara za socijalni rad Kikinda, Senta, Kanjiža, Bačka Palanka, Temerin, Žabalj i Titel, Sečanj, Nova Crnja, Novi Bečej i Bečej, kao i savetnica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Ardala T.