Centar za socijalni rad za opštinu Čoka učestvovao na završnoj tribini za supervizore iz centara za socijalni rad sa teritorije Vojvodine

U organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, dana 22.01.2015. godine, u sali Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici, održana je završna tribina za supervizore iz centara za socijalni rad sa teritorije Vojvodine.

Tribini čiji je cilj bio razmena iskustava i obrađenih tema tokom 2014. godine između formiranih grupa supervizora, kao i predstavljanje konačnog izveštaja o radu za 2014. godinu i plana rada za 2015. godinu, prisustvovala je i supervizorka iz Centra za socijalni rad za opštinu Čoka.

Tokom trajanja tribine izloženo je pet stručnih radova izabranih od strane samih supervizora, dok su na samom kraju savetnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu upoznale učesnike tribine sa akcionim planom za 2015. godinu i osvrnule se na ostvarene rezultate stručne podrške Pokrajinskog zavoda supervizorima u 2014. godini. Učesnici skupa su aktivno učestvovali u diskusiji i dali korisne predloge za unapređenje stručne podrške Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.