Stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovali seminaru „Pokretanje usluge Predah za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice“ u Pančevu

Stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka prisustvovali su dvodnevnom seminaru „Pokretanje usluge Predah za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice“, koji je održan 14. i 15.11.2014. godine u prostorijama Doma omladine u Pančevu.

Seminar su izvodile Nataša Milić Teofilović, savetnica za profesionalnu obuku i Tatijana Grnčarski, savetnica za socijalnu zaštitu u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu.

Cilj seminara je razvoj kapaciteta i profesionalnih kompetencija pružalaca usluga u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou za razvoj pristupačne i kvalitetne usluge Predah za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Predah smeštaj je usluga smeštaja kojom se obezbeđuje kratkoročna i povremena nega deci i mladima sa smetnjama u razvoju, unapređuju se i razvijaju veštine samostalnog života, stvaraju mogućnosti za uključivanje u zajednicu, kao i za razvijanje, očuvanje i unapređenje snaga porodice.

Predah smeštaj nije ni dnevni boravak niti prihvatilište, već sa porodicom planiran i dogovoren smeštaj sa ciljem da u tom periodu roditelji mogu da zadovolje svoje potrebe, potrebe ostalih članova porodice, povrate snagu i nastave sa odgovornošću i brigom o detetu.

Inače, iako je ova usluga nova u našoj državi, u svetu ona nije novi fenomen. Naime, pojavila se 1960-ih i 1970-ih kao odgovor na pokret deinstitucionalizacije.