Javni poziv za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Na osnovu člana 5. stav 2. Uredbe o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije („Sl. glasnik RS” br. 108/14),

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

raspisuje

Javni poziv za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije

I Osnovne informacije

U okviru procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa mMinistarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija upućuje javni poziv ugrožnim potrošačima za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (u daljem tekstu: STB uređaj).

STB uređaj omogućuje prijem digitalnog televizijskog signala na televizorima na kojima se program prati putem sobne ili krovne antene.

II Uslovi za podnošenje prijave

Prijavu za dodelu STB uređaja može da podnese:

 • Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti ili
 • Korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti ili
 • Korisnik prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ili
 • Korisnik prava na penziju koji živi sam i koji ostvaruje mesečni iznos penzije koji nije veći od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih, a što na dan objavljivanja ovog poziva iznosi 13.288,01 dinar.

III Dokumentacija

Podnosilac prijave u obavezi je da podnese:

 • Obrazac Prijave za dodelu STB uređaja
 • Ličnu kartu na uvid

Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć podnosi i:

 • Rešenje o ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć Centra za socijalni rad.

Korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji je to pravo ostvario u sistemu socijalne zaštite podnosi i:

 • Rešenje o ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdatog od Centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju ili gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Korisnik prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidskog osiguranje podnosi i:

 • Rešenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korisnik prava na penziju podnosi i:

 • Ček od penzije koja je isplaćena u mesecu koji prethodi tekućem mesecu i
 • Dokaz o broju članova domaćinstva, što može biti:
  • Izjava dva svedoka overena pred nadležnim organom ili
  • Potvrda izdata od strane predsednika skupštine, odnosno saveta stanara ili
  • Potvrda izdata od strane mesne zajednice, odnosno mesne samouprave.

Obrazac Prijave za dodelu STB uređaja dostupan je u centrima za socijlani rad i filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i na internet adresi Ministarstva: www.mtt.gov.rs/informacije/javni-pozivi.

IV Način podnošenja prijave

Prijava za dodelu STB uređaja podnosi se prema mestu prebivališta u:

 • Centru za socijalni rad za:
  • Korisnike prava na novčanu socijalnu pomoć koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i
  • Korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.
 • Filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidskog osiguranja:
  • Korisnike prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i
  • Korisnike prava na penziju koji žive sami i koji ostvaruju mesečni iznos penzije koji nije veći od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.

V Rok za podnošenje prijave

Preporučujemo da se prijava za dodelu STB uređaja podnese do 31.01.2015. godine, kako bi korisnici bili u mogućnosti da pređu na prijem digitalnog signala pre početka gašenja analognog signala.

Krajnji rok za podnošenje prijave za dodelu STB uređaja je 30.06.2015.godine.

VI Dostavljanje stb uređaja

STB uređaji će biti dostavljeni na adresu navedenu u Prijavi za dodelu STB uređaja. Početak isporuke STB uređaja planiran je nakon završetka postupka javne nabavke STB uređaja.

VII Ostale informacije

Sve dodatne informacije o dodeli STB ureađaja zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs/informacije/javni-pozivi.