U toku realizacija projekta klub za mlade „OK“

U okviru projekta Klub za mlade „OK“ koji je odobren Centru za socijalni rad za opštinu Čoka od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, realizovane su do sada tri radionice sa decom i mladima, poseta ZOO vrtu Palić i izložbi „Metamorphosis“-droga u Subotici, kao i poseta internetskoj učionici Kulturno-obrazovnog centra Čoka.

Ciljevi prve tri radionice, koje su održane tokom septembra i oktobra, bili su da se deca i mladi bolje međusobno upoznaju, da se podstakne njihovo osećanje samopoštovanja i ličnog identiteta, da otkriju i prihvate postojeće sličnosti i razlike među sobom i ljudima uopšte, da sagledaju složenost preklapanja vlastitih i grupnih identiteta, kao i da kroz igru uloga u zadatim situacijama sagledaju efekte optužujućih poruka i da nauče da prepoznaju i izraze kako se učesnici razmene osećaju u toj situaciji i šta im je potrebno.

Dana 06.10.2014. godine organizovana je poseta dece i mladih u pratnji članova projektnog tima Paliću i Subotici. Jedan deo mladih posetio je izložbu „Metamorphosis“-droga u Subotici, dok je drugi deo, s obzirom na svoj uzrast (izložba je predviđena za mlade koji su stariji od 14 godina i odrasle) posetio ZOO vrt Palić na Paliću. Izložba „Metamorphosis“-droga Fondacije mentalne higijene Exspecto omogućila je posetiocima uvid u proces pojave zavisnosti kroz interaktivnu multimedijalnu izložbu male grupe koju su vodili stručni saradnici, edukovani na temu narkomanije. Ova neobična izložba je bila od pomoći posetiocima da se snalaze u temi i formiraju svoj stav o mogućim pitanjima, da se tokom posete upoznaju sa vrstama droge, kao i sa životnim pričama bivših zavisnika.

Cilj posete internetskoj učionici, koje će se inače održavati jednom mesečno u saradnji sa Kulturno-obrazovnim centrom Čoka, jeste usavršavanje postojećih i sticanje novih znanja kod dece i mladih u oblasti informacionih tehnologija.

Da podsetimo, projektom Klub za mlade „OK“ nastavlja se rad Kluba za mlade po „modelu Grig“, koji je formiran oktobra 2011. godine i čiji je rad po planiranim projektnim aktivnostima podržanim od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, s ocijalnu politiku i demografiju završen krajem 2013. godine. Cilj projekta je pružanje podrške i pomoći mladima sa poremećajima u ponašanju da razvijaju konstruktivne odgovore na životne teškoće, razvoj socijalnih veština, prihvatanje sebe i drugih i preuzimanje odgovornosti za sebe i svoje odnose. Projektnim aktivnostima je obuhvaćeno 8 do 15 dece i mladih sa cele teritorije opštine Čoka, uzrasta od 12 do 18 godina, kojima je obezbeđen prevoz iz svih naseljenih mesta opštine Čoka, a planirano je da projektne aktivnosti budu završene u decembru 2014. godine.

Ardala T.