Započela realizacija projekta „savetodavna podrška roditeljima dece i mladih sa smetnjama u razvoju“

Održavanjem prvog grupnog savetovanja roditelja dece i mladih sa smetnjama u razvoju, dana 18.09.2014. godine, stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka započeli su realizaciju projekta pod nazivom „Savetodavna podrška roditeljima dece i mladih sa smetnjama u razvoju“.

Da podsetimo, projekat je Centru odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a ima za cilj pružanje savetodavno-terapijske podrške roditeljima, starateljima, hraniteljima i svima onima koji se u okviru porodice brinu o deci i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i usvajanje veština prepoznavanja i korišćenja resursa sredine. Predviđeno je da će se projektne aktivnosti, koje će trajati do decembra 2014. godine odvijati kroz grupna i individualna savetovanja roditelja od strane stručnih radnika angažovanih na projektu. Grupna savetovanja će se održavati jednom mesečno i baviće se unapred određenom tematikom, dok će se individualna odvijati svakog četvrtka na temu za koju svaki roditelj bude zainteresovan. I za grupna i za individualna savetovanja roditeljima je obezbeđen prevoz iz svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Čoka. Takođe, važno je napomenuti da su ishodi ovog projekta trojaki, pre svega edukativni, jer su savetovanja usmerena na prevazilaženje osećaja bespomoćnosti, pesimizma, straha, osećanja krivice, stida i sumnje kod roditelja, na njihovo osnaživanje i razvijanje konstruktivnih reakcija na razvojne teškoće kod njihove dece. Drugi ishod projekta jeste formiranje udruženja roditelja, koje će roditeljima, takođe pomoći u ostvarivanju njihovih prava i prava njihove dece kao i otvoriti nove mogućnosti u unapređenju zaštite dece. Treći ishod projekta je izrada vodiča za prava osoba sa invaliditetom, koji će biti strukturiran tako da roditeljima prezentuje smernice u ostvarivanju pojedinih prava. Nakon izrade vodič će biti distribuiran roditeljima, ali i ambulantama, školama i mesnim zajednicama na teritoriji opštine Čoka.

Cilj prvog grpnog savetovanja, koje je održano u prostorijama Mesne zajednice Čoka u Čoki, bio je upoznavanje i razvijanje grupne pripadnosti kod roditelja dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Sledeći grupni susret na temu prihvatanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju od strane okoline planiran je za 14. oktobar.

Ardala T