Učešće stručnih radnika centra na brojnim edukacijama i skupovima tokom decembra 2015. godine

Kada su u pitanju stručni skupovi i edukacije koji se organizuju za stručne radnike zaposlene u centrima za socijalni rad i poslednji mesec 2015. godine za stručne radnike Centra za socijalni rad Čoka bio je vrlo dinamičan. Tako je 07.12.2015. godine u organizaciji Centra za socijalni rad Kovin, u Kovinu, održan skup pravnika na temu određivanja ličnog imena deteta, a kome su prisustvovale i pravnice Centra za socijalni rad za opštinu Čoka.

Suprevozor CSR Čoka prisustvovala je edukaciji bez provere znanja koja je na teme „Kako do uspešne prezentacije“ i „Diskusija“ održana u Subotici 08.12.2015. godine. Edukaciju koja se pokazala kao vrlo značajna i primenljiva u svakodnevnom radu supervizora održale su savetnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

U okviru stručne podrške voditeljima slučaja u centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizovao je okrugli sto na temu „Starateljska zaštita dece i mladih u srodničkim porodicama-uloga centra za socijalni rad-praksa i izazovi 09.12.2015. godine u Centru za socijalni rad Sečanj. Okruglom stolu prisustvovalo je 20 voditelja slučaja iz CSR: Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Žitište, Kikinda, Čoka, Sečanj, Novi Sad, Novi Bečej i Zrenjanin.

Godišnjoj konferenciji mreže „Život bez nasilja“ pod nazivom „Naučene lekcije u postupanju institucija u slučajevima nasilja u porodici-u iščekivanju preokreta“ koja je održana 15.12.2015. godine u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine u organizaciji Pokrajinskog zaštitinika građana prisustvovala je i direktorica CSR Čoka. Pored primarnog cilja organizacije ove konferencije, odnosno razmene iskustava, ideja i primera dobre prakse predstavljene su i aktivnosti pokrajinskih sekretarijata koje će doprineti primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.