Obuka zaposlenih u centrima za socijalni rad na temu “Upis u matičnu knjigu rođenih i prijava prebivališta”

U Novom Sadu, u hotelu “Putnik”, dana 13.06.2014. godine održana je obuka za zaposlene u centrima za socijalni rad sa područja AP Vojvodine na temu “Upis u matičnu knjigu rođenih i prijava prebivališta”.

Navedena obuka je organizovana na osnovu Sporazuma o razumevanju između Ministarstva državne uprave, Zaštitnika građana i Visokog komeserijata za izbeglice UN-Predsedništvo u Srbiji, a u vezi sa sprovođenjem zakona i podzakonskih akata koji se odnose na upis činjenice rođenja u upravnom i vanparničnom postupku, utvrđivanje vremena i mesta rođenja kao i prijavu prebivališta. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je nosilac ove aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Zaštitnikom građana i NVO “PRAXIS” uz podršku Visokog komeserijata za izbeglice UN-Predsedništvo u Srbiji.

Na temu upisa u matičnu knjigu rođenih izlagale su Knežević Danijela, šef odseka za lični status građana Ministarstava državne uprave i lokalne samouprave i Anđelković Valentina, samostalni savetnik u Odeljenju za upravno-nadzorne poslove Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Postupak za utvrđivanje vremena i mesta rođenja objasnio je dr Nikola Bodiroga, docent Pravnog fakulteta u Beogradu, dok su na temu prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad pričale Nataša Marković, načelnik Odeljenja za državljanstvo Ministarastvom unutrašnjih poslova i gore pomenuta Anđelković Valentina. Primere iz prakse nevladine organizacije “PRAXIS” izložila je njihova pravna savetnica Jelena Milonjić, a o postupanju Zaštitnika građana pričala je Dragana Vujkov, samostalni savetnik u stručnoj službi Zaštitnika građana.

Učesnice obuke su bile i diplomirane pravnice Centra za socijalni rad za opštinu Čoka.

Takođe, dana 16.06.2014. godine, u Gradskoj biblioteci u Novom Kneževcu organizovana je od strane Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem Novi Kneževac edukacija bez provere znanja na temu “Domski smeštaj (imovina lica prilikom smeštaja u dom)”.

Ardala T.