Sastanak direktora centara za socijalni rad u Čoki

Na inicijativu Čikoš Lasla, državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a u organizaciji direktorke Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, Raičević Aleksandre i predsednika opštine Čoka, Balaž Ferenca, održan je dana 04.08.2014. godine sastanak centara za socijalni rad Severno-banatskog okruga. Pored direktorke Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, Raičević Aleksandre, predsednika Opštine Čoka, Balaž Ferenca i Garić Svetlane, članice opštinskog veća zadužene za oblast socijalnih pitanja i zdravstva, sastanku su prisustvovali Čikoš Laslo, državni sekretar, Đorđević Srbijanka, direktorka Komore socijalne zaštite, Mitrović Rada, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i direktori centara za socijalni rad iz Sente, Ade, Kanjiže, Kikinde i Novog Kneževca. Teme sastanka su bile vezane za aktuelne probleme sa kojima se u svom radu susreću centri za socijalni rad kao što su nedostatak kadrova, popunjavanje slobodnih radnih mesta, neposredno starateljstvo, problem zbrinjavanja azilanata i odraslih lica sa poremećajima u ponašanju, povećanje broja korisnika novčane socijalne pomoći, problem plaćanja troškova medicinskog veštačenja u postupcima lišenja poslovne sposobnosti i dr. Sastanak je bio od izuzetnog značaja s obzirom da ranijih godina nije bila praksa da se organizuju sastanci sa manjim brojem centara, te je ovo bila prilika da se direktori centara upoznaju sa državnim sekretarom, da otvoreno i direktno kažu svoje probleme, da pokušaju zajednički da iznađu rešenja tih problema, a sve u najboljem interesu krajnjih korisnika usluga socijalne zaštite.

Ardala T.