Radna akcija u Padeju

Dana 12.06.2014. godine organizovana je od strane Centra za socijalni rad za opštinu Čoka radna akcija na uređenju kuće u Padeju, koja ima namenu da u skorijoj budućnosti postane objekat koji ispunjava uslove za pružanje usluge smeštaja u prihvatilište. Naime, radi se o kući na kojoj upisano pravo javne svojine ima Opština Čoka, a čiji je korisnik Centar za socijalni rad za opštinu Čoka.

U radnoj akciji učestvovali su gerontodomaćini angažovani na pružanju dnevne usluge u zajednici-pomoć i nega u kući zajedno sa koordinatorom usluge, kao i koordinator Volonterskog centra. Pokošena je trava ispred i u dvorištu kuće i posečeno je izraslo šiblje. Radnu akciju je podržao i meštanin Padeja, Ristin Dragoslav. Naime, Dragoslav je obezbedio traktor i prikolicu, te je zahvaljajući njegovom angažovanju izneto ovogodišnje i prošlogodišnje smeće iz dvorišta kuće na padejsku deponiju smeća.

Ardala T.