Prikupljanje PET i papirne ambalaže za reciklažu u okviru Volonterskog centra

Volonterski centar Organizacione jedinice Centra za socijalni rad za opštinu Čoka organizuje prikupljanje ambalaže za recikliranje, papira i plastike svakog radnog dana od 7 do 14 časova. Nakon što se prikupi, ovaj materijal odneće se na otkup u Sentu, a dobijeni novac iskoristiće se za organizovanje volonterskih aktivnosti za opšte dobro naše zajednice.

Ovom akcijom čokanski volonteri želeli su još jednom da ukažu na važnost reciklaže kojom se štedi električna energija i voda, smanjuje zagađenost vazduha i spašava veliki broj stabala. „Pošto se svakodnevno koriste proizvodi u PET i papirnoj ambalaži i pri tom stvara znatna količina otpada koji bi mogao da se reciklira, odlučili smo da pokrenemo dobrovoljnu akciju selektivnog sakupljanja ove ambalaže i da se na ovaj način ostvari dobit koja bi omogućila organizovanje volonterskih akcija i tako doprinela dobrobiti lokalne zajednice“, rekao je koordinator Volonterskog centra i inicijator ove akcije Vladimir Števanov.

Da podsetimo, Volonterski centar je od 1. januara 2013. godine deo Organizacione jedinice Centra za socijalni rad Opštine Čoka – Službe za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite. Jedan je od retkih volonterskih centara koji je registrovan u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku kao organizator kratkoročnih volontiranja u zajednici. Kako se u okviru delatnosti ovog centra, pored oblasti kulture, obrazovanja, sporta, humanitarnog rada i drugih, pominje i zaštita životne sredine, Volonterski centar započeo je ovu akciju upravo kako bi ukazao na neophodnost brige o našoj sredini.

Osim ove akcije, čokanski volonteri planiraju i aktivnosti kojima će obeležiti Svetski dan borbe protiv HIV-a, 1. decembra.

I. Kertes