Za unapređenje vidljivosti i dostupnosti Centra na oba jezika sredine

Projekat ima za cilj vidljivost rada Centar i informisanje što većeg broja građana na jeziku nacionalne manjine-mađarskom o dnevnim uslugama socijalne zaštite radi prevencije i otklanjanja posledica različitih društvenih problema. Odobren je od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, a omogućiće izradu tabli na srpskom jeziku i jeziku nacionalne manjine-mađarskom i to na objektu u kom su smešteni Organizaciona jedinica Centra i Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, putokaza u njihovoj blizini, tablica sa imenima novozaposlenih i njihovih pozicija na radnim prostorijama u Centru, mkao i dvojezični natpis na službenom vozilu Centra.