Trening za rad sa LGBT osobama

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Asocijacijom Duga iz Šapca, a uz podršku Saveta Evrope i Britanske Ambasade organizuje treninge za stručne radnike zaposlene u svim centrima za socijalni rad širom Srbije, u skladu sa akreditovanim programom „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“.

Svrha treninga je sticanje znanja i veština, to jest povećanje kompetencija stručnih radnika za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i članovima njihovih porodica u cilju uspešne socijalne inkluzije i poboljšanja njihovog položaja.

Jednu takvu obuku, organizovanu u Zrenjaninu 17. oktobra 2013. godine prošao je i jedan broj zaposlenih u Centru za socijalni rad za opštinu Čoka. Trening, koji se sastojao od interaktivnih predavanja, rada i diskusije u velikoj grupi, realizovali su Aleksandar Prica, predsednik Asocijacije Duga i Jelena Zulević, msc, dipl. psiholog-psihoterapeut Kliničkog Centra Srbije. Pored toga što su se upoznali sa devet osnovnih smernica za rad sa LGBT osobama i naučili kako da ih primene u svom radu, stručni radnici su se upoznali i sa terminologijom za LGBT populaciju koja je veoma važna iz razloga što se na taj način ukazuje poštovanje LGBT osobama, što opet utiče na kvalitet rada sa njima. Pa je tako, za one koji to ne znaju, LGBT skraćenica za lezbejsku, gej, biseksualnu i transrodnu populaciju. Dalje, stručni radnici su čuli nešto i o odnosu prema LGBT osobama tokom istorije, o značaju za njih Dana ponosa, koji se slavi svake godine, 27. juna. Inače, taj datum je uspostavljen 1969. godine i poznat je kao Stonewall revolucija-po kafiću u Njujorku u kom se LGBT populacija prvi put javno usprotivila policijskoj torturi. Na treningu je bilo reči i o diskriminaciji kojoj je izložena ova populacija i o njenim posledicama na nju. Naime, predrasude prema LGBT osobama su izrazito negativne i dovode do ispoljavanja neprijateljstava, a često i do samog akta nasilja prema njima, dok s druge s strane te predrasude dovode do osećaja stida, krivice i neprihvatanja sebe kod samih LGBT osoba što kod nekih rezultira i samoubistvom.

Trening je od strane stručnih radnika Centra ocenjen kao vrlo kvalitetan i zanimljiv, pružio je drugačiju sliku o LGBT osobama, te se ovom prilikom u nastojanju da se smanji homofobija, otpor i netrpeljivost prema LGBT populaciji, apeluje na građanstvo da budu tolerantni prema ovoj populaciji.

T.Ardala