Tribina

U organizaciji Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, u Maloj sali zgrade Opštine Čoka, dana 10.02.2014. godine održana je Tribina na temu „Iskustva u radu/Starateljstvo nad punoletnim licem-uzimanje starateljskog izveštaja“. Tribini su prisustvovali pravnici/e iz centara za socijalni rad sa teritorije Vojvodine kao i Vesna Kantar iz Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sanja Grmuša iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

S obzirom da je rok za davanje izveštaja organu starateljstva od strane staratelja kraj februara, tribina se pokazala kao veoma korisna za rešavanje spornih pitanja i dilema pravnika iz centara vezanih za ovu temu. Vladenka Ćeran, diplomirana pravnica Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, pripremila je prezentaciju na ovu temu i predstavila formu starateljskog izveštaja, koju su savetnice pohvalile kao primer dobre prakse i pozvale je da istu prezentuje i grupi pravnika, koji nisu prisustvovali ovoj tribini.

Sledeći sastanak pravnika planiran je da se održi u Centru za socijalni rad sa domskim odeljenjem u Novom Kneževcu.