Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Cilj ovog projekta, koji je odobren Opštini Čoka je razvoj i poboljšanje kvaliteta dnevne usluge u zajednici-dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, a čiji je pružalac Centar za socijalni rad za opštinu Čoka. Realizacijom projektnih aktivnosti Dnevni boravak će nastaviti sa programskim sadržajima koji doprinose punoj integraciji dece i mladih sa smetnjama u razvoju u zajednici.