Savetodavna podrška roditeljima dece i mladih sa smetnjama u razvoju

Cilj projekta je poboljšanje usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju kroz savetodavno-terapijsku podršku porodici kako bi kako bi uspešno obavila svoju ulogu. Cilj savetovanja roditelja dece i mladih, korisnika usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju je razvoj partnerskog odnosa sa roditeljima radi prevazilaženja osećaja bespomoćnosti, podizanja nivoa samopouzdanja, što će neminovno dovesti do promena u njihovm ukupnom porodičnom funkcionisanjui kvalitetu brige o detetu. Takođe, kroz grupni i individualni edukativni rad roditelji će biti upoznati i sa pravima osoba sa invaliditetom i osnaženi za samoorganizovanje, akrajnji ishod je izrada vodiča za prava osoba sa invaliditetom i osnivanje udruženja roditelja.