Klub za mlade “OK”

Navedenim projektom se nastavlja rad Kluba za mlade “po modelu Grig”, koji je formiran oktobra 2011. godine i čiji je rad po planiranim projektnim aktivnostima podržanim od Pokrajinskog sekreatrijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju završen krajem 2013. godine. Cilj projekta je pružanje podrške i pomoći mladima sa poremećajima u ponašanju da razvijaju konstruktivne odgovora na životne teškoće, razvoj socijalnih veština, prihvatanje sebe i drugih i preuzimanje odgovornosti za sebe i svoje odnose.