Razlike nas spajaju

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Centru za socijalni rad za opštinu Čoka je odobrio sredstva za realizaciju projekta „ Razlike nas spajaju“.

Osnovni cilj projekta je bio, unapređivanje stepena kvaliteta života dece i mladih sa smetnjama u razvoju sa teritorije opštine Čoka, koji koriste uslugu dnevnog boravka, kroz pružanje i unapređivanje ove usluge.

Dobijena sredstva u iznosu od 700.000,00 dinara su , prema planu Programa rada, utrošena za nabavku didaktičkog materijala i laptop računara, neophodnog za uspešniji rad sa korisnicima.

Isplaćeni su dvomesečni troškovi za prevoz korisnika do Dnevnog boravka i nazad, ishranu, režije (električna energija i grejanje) i nabavljena sredstva za higijenu.
Dvomesečni rad zaposlenih je takođe finansiran iz sredstava projekta, što je rasteretilo Lokalnu samoupravu, koja u te svrhe izdvaja značajna sredstva i koja će nastaviti da finansira uslugu i po završetku projekta.

Tokom realizacije projekta intezivirala se medijska prezentacija Dnevnog boravka, kroz izradu promotivnog materijala – 500 komada flajera, koji su podeljeni u sklopu novogodišnje priredbe 22.12.2017. godine. Indirektni učesnici, roditelji i hranitelji, su uključeni u rad boravka kroz organizovanje grupnih aktivnosti koje su imale za cilj njihovo povezivanje sa boravkom, ali i sa Lokalnom sredinom kroz zajedničke aktivnosti sa građanima, pre svega penzionerima.

Deci i mladima sa smetnjama u razvoju sa teritorije opštine Čoka , ovim projektom u okviru usluge Dnevnog boravka, je pružena mogućnost za unapređivanje i očuvanje postojećih sposobnosti, razvijanje socijalnih veština, uključivanje u kulturno-zabavne aktivnosti, druženje sa drugom decom i podsticanje samostalnosti..