Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja , intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe.

Potreba za pomoći i negom drugog lica utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

može ostvariti lice koje ima utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili lice koje ima utvrđeno oštećenje od 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Posebna novčana pomoć

Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima pravo na posebnu novčanu nadoknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih ,kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzionom i invalidskom osiguranju,ako nije ostvarilo penziju.