Prihvat maloletnika po isteku mera institucionalne zaštite

Po isteku mera institucionalne zaštite, centar za socijalni rad pruža pomoć i podršku maloletniku/ci kako bi se uklopio/la u porodicu i socijalnu sredinu.