Usluge smeštaja

Usluga smeštaja obezbeđuje se smeštajem korisnika u:

  1. srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za odrasle i starije (u daljem tekstu: porodični smeštaj);
  2. dom za smeštaj korisnika, uključujući male domske zajednice (u daljem tekstu: domski smeštaj);
  3. prihvatilište;
  4. druge vrste smeštaja, u skladu sa zakonom.

Usluge smeštaja obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom.