Pomoć u kući

Usluga pomoć u kući podrazumeva obavljanje domaćinskih poslova (higijena stana, obavljanje neophodnih kućnih poslova i održavanja domaćinstva (pomoć u nabavci i odlaganju namirnica, pripremanju hrane/manjih obroka, serviranju i hranjenju),

  • pomoć u održavanju higijene domaćinstva (pranje sudova, čišćenje prostorija, pranje i peglanje odeće i rublja, itd),
  • pružanje usluga socijalnog rada (psihosocijalna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, bolja informisanost korisnika, unapređenje dobrosusedskih i porodičnih odnosa i slično),
  • pomoć u kretanju i korišćenju resursa u lokalnoj zajednici (nabavka ogreva, plaćanje računa i obavljanje/asistiranje u obavljanju drugih administrativnih poslova itd.),
  • praćenje zdravlja i dobrobit osobe, uključujući posmatranje, izveštavanje i evidentiranje promena u telesnom i mentalnom funkcionisanju i
  • pomoć za učešće u aktivnostima zajednice.

Navedeni sadržaj usluga realizuje 9 gerontodomaćica (svaka u jednom naseljenom mestu izuzev Čoke i Padeja gde je u odnosu na broj stanovnika i broj korisnika potrebno dve gerontodomaćice)

pružanje usluga pomoćnih medicinskih usluga (kontrola uzimanja lekova, nabavka istih, održavanje lične higijene, oblačenje i presvlačenje, odvođenje na lekarske preglede, jednostavna masaža, kontrola vitalnih funkcija)

Navedeni sadržaj usluga realizuju dve gerontonegovateljice za sva naseljena mesta teritorije opštine Čoka.

pružanje usluga radnika-gerontodomaćina na održavanju dvorišta i kanala ispred kuće (košenje trave, uređenje cvetne bašte i dr) kao i usluge pripreme ogreva (rezanje i cepanje drveta, uglja) unošenje ogreva do ložnog mesta, potpaljivanje vatre i čišćenje peći. Takođe posredovanje u popravci vodovodnih i električnih instalacija, popravka stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje i drugo po potrebi korisnika.

Pružanje usluga gerontodomaćina realizuje 6 lica muškog pola koji su senzibilisani za potrebe starih.